RE 2 | Heedbaach Tour

Back Carte
Elevation[m] Distance[km]

Iwwert d’Esplanade féiert dëse Wee duerch d’Heedbaach an de Réimecher Bësch eran. Dës Streck, déi duerch herrlech Biller iwwerzeegt, eegent sech gutt fir Ufänger.

Highlights:
Esplanade, Lustgarten, kleng Brécken an der Heedbaach, Neie Wee, Impasse St. François