Events

Méi laang Evenementer

Gréin DT Remich

Gréin Cercle de Gymnastique Remich

Zumba

Méi Informatiounen

Gréin DT Remich

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Dag vun der Petanque

Méi Informatiounen

Cornhole Turnéier

Méi Informatiounen

Oldtimer Treff

Méi Informatiounen

Floumoart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Gréin Harmonie Municipale Concordia Remich

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Gréin Cercle de Gymnastique Remich

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Nuit du Minigolf

Méi Informatiounen

Vëlosummer 2022 | Mam Jangeli bei d’Kätti

Méi Informatiounen

Open-Air Kino

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Méi laang Evenementer

Gréin Supporterclub URB

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Wandertour

Méi Informatiounen

Floumoart

Méi Informatiounen

Gréin Supporterclub URB

Méi Informatiounen

Bacchusfescht

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Open-Air Kino

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Nuit du Minigolf

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Wandertour

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Floumoart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Crémant a Kultur Festival

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Méi laang Evenementer

Mosel, Licht und Flammen

Wandertour

Méi Informatiounen

Vide Dressing

Méi Informatiounen

Hierschtmoart

Méi Informatiounen

Floumoart

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Mosel, Licht und Flammen

Méi Informatiounen

Wandertour

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Wandertour

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Gréin DT Remich

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Dag vun der Petanque

Méi Informatiounen

Cornhole Turnéier

Méi Informatiounen

Oldtimer Treff

Méi Informatiounen

Floumoart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Gréin Harmonie Municipale Concordia Remich

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Gréin Cercle de Gymnastique Remich

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Nuit du Minigolf

Méi Informatiounen

Vëlosummer 2022 | Mam Jangeli bei d’Kätti

Méi Informatiounen

Open-Air Kino

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Wandertour

Méi Informatiounen

Floumoart

Méi Informatiounen

Gréin Supporterclub URB

Méi Informatiounen

Bacchusfescht

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Open-Air Kino

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Nuit du Minigolf

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Wandertour

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Floumoart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Crémant a Kultur Festival

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Zumba

Méi Informatiounen

Wandertour

Méi Informatiounen

Vide Dressing

Méi Informatiounen

Hierschtmoart

Méi Informatiounen

Floumoart

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Mosel, Licht und Flammen

Méi Informatiounen

Wandertour

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Wandertour

Méi Informatiounen

Réimecher Moart

Méi Informatiounen

Méi laang Evenementer

Gréin DT Remich

Gréin Cercle de Gymnastique Remich

Gréin Supporterclub URB

Mosel, Licht und Flammen

Touristen-Info

Centre visit Remich
touristinfo@remich.lu

Phone : (+352) 27 07 54-16

Ëffnungszäiten

7/7: 10:00-18:00

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mëttwoch

20°C

Donneschdeg

19°C

Freideg

25°C

Samschdeg

27°C

Sonndeg

25°C